Tromsø får 65 millioner kroner til buss, syklister og fotgjengere

Får statlige belønningsmidler for å skape bedre fremkommelighet, miljø og helse i Tromsø.

STATLIGE MIDLER: Samferdselsdepartementet belønningsmidler på 65 millioner kroner skal bidra til å forenkle reisehverdagen for innbyggerne i Tromsø i 2019.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har nå inngått belønningsavtalen med Samferdselsdepartementet for året 2019, og får utbetalt 65 millioner kroner i år.