Så mye tjener Tromsøs ordfører sammenlignet med andre kommuner

Selv om Bodø har færre innbyggere, tjener Kristin Røymo like mye som Bodøs ordfører.

LØNN ETTER STORTINGSPOLITIKERE: Ordfører Kristin Røymo mener at politikere godt kan ta utgangspunkt i stortingspolitikeres lønn, når de skal bestemme sin egen. Hun peker på at vi ikke må bruke for mye penger på politikere og heller ikke for lite. Foto: Håkon Steinmo 

Eksklusiv

Kristin Røymo ler når hun får vite at hun har lavest lønn av ordførerne i andre sammenlignbare kommuner i Norge.