Vi er ikke flinke til å ta i bruk alle de "enkle" miljøtiltakene

Kildesortering topper lista for hva nordmenn velger å gjøre for å ta hensyn til miljøet.

KILDESORTERING PÅ TOPP: For mange er kildesortering det enkleste miljøtiltaket de velger i hverdagen.  Foto: FARTEIN RUDJORD

Eksklusiv

Framtid i Nord: Kildesortering er det mest populære miljøtiltaket i Norge. Mens mange andre miljøtiltak blir satt mer eller mindre til side.