5.908 elever tatt inn på videregående skoler i Troms etter andreinntaket

Hele 93 prosent av søkerne til videregående skoler i Troms kom inn på førstevalget.

FYLKESRÅD: Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied. Foto: Lars Åke Andersen 

Eksklusiv

Andre inntak for videregående skoler er nå klart, og de videregående skolene i Troms har tatt inn totalt 5.908 elever.