Derfor får ingen besøke «Polstjerna» i sommer

MS «Polstjerna» har stengte dører i sommer.

INGEN BESØK I ÅR: Ingen får mulighet til å besøke MS Polstjerna i sommer. 

Eksklusiv

Hver sommer er det mulighet for turister og lokalbefolkning å besøke skipet MS «Polstjerna» som står inne i den overbygde tørrdokken ved siden av Polaria.