Fylket med innsigelse: Frykter negative virkninger for kulturminnet Skansen

Troms fylkeskommune har innsigelser til områdereguleringen for Nordbyen.

SKANSEN: Troms fylkeskommune frykter negative virkninger for Skansen.  Foto: Per Eliassen

Eksklusiv

Fylkeskulturetaten fremmer innsigelse i forbindelse med at områderegulering for Nordbyen er ute til offentlig ettersyn.