Etablerer eget kollektivfelt i Hansjordnesbukta

Kjøremønsteret endres for å forbedre fremkommeligheten til busser i området.

ENDRING: Det er vedtatt eget kollektivfelt ved rundkjøringen i Hansjordnesbukta. 

Eksklusiv

Statens vegvesen har vedtatt at det skal etableres et eget kollektivfelt inn mot rundkjøringen langs Stakkevollvegen, samt ut av rundkjøringen langs fylkesvei 862 i retning mot sentrum. Det var Nordlys som først omtalte saken.