Planen for kjempeutbyggingen rundt Alfheim ligger ute til høring

Fristen for å komme med merknader til reguleringsplanen for den nye bydelen på Alfheim stadion er i slutten av august.

SLIK KAN DET BLI: Her er en skisse av Alfheim-området, slik det kan se ut etter at byggingen er ferdig. Illustrasjon: 70 grader Nord arkitektur. Foto: ESAadmin 

Eksklusiv

I forbindelse med planen om å etablere 205 boliger og 88 studentleiligheter nord, sør og øst for Alfheim stadion, er det nå utarbeidet en rammeplan og en detaljregulering for området.