Ønsker innspill til museum, hotell og Mack Øst

Arkitektkontoret Tegn 3 ber om innspill til oppstart av detaljreguleringsarbeid i Sørbyen.

PLANSTART: Tegn 3 vil ha innspill til Sørbyen-planer. Illustrasjon: Concrete Architectural Associates 

Eksklusiv

I planområdet, som er 115 mål stort, har Mack Øst AS i samarbeid med Statsbygg og UiT planer om nytt universitetsmuseum, to hotell, boliger og næringsvirksomhet.