Vil bekjempe ungdomskriminalitet med miljøarbeidere i skolen

Tromsø Høyre vil bekjempe den økte uroen i byens ungdomsmiljøer. Før sommeren foreslo de flere ungdomsklubber og nå etterlyses det flere ressurser i skolene.

VIL HJELPE DE UNGE: Ordførerkandidat Hans Petter Kvaal (H) og varaordførerkandidat Ragnhild Berg Nilsen (H) vil ha fritidstilbud og tidlig innsats i skolesystemet for å hindre at ungdom faller utenfor og havner i trøbbel.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Politiet har uttrykt bekymring for fremveksten av et stadig mer voldelig ungdomsmiljø i Tromsø. Ordførerkandidat Hans Petter Kvaal (H) sa i juni at én måte å møte utfordringene på er å åpne flere ungdomsklubber i bydelene.