Åtte personer fikk over én milllion kroner utbetalt etter feilbehandlinger ved UNN

Første halvår 2019 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning 27,1 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling ved UNN. Åtte saker førte til utbetalinger på over én million kroner.

MILLIONUTBETALINGER: Åtte saker førte til erstatnings-utbetalinger på over en million kroner i fjor.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I løpet av første halvår i år mottok Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 2.890 saker, 1,5 prosent færre enn første halvår i fjor.