Føler seg ekskludert fra studiene etter innføring av p-avgift på handikapp-plassene. Nå snur UiT

Jusstudent og rullestolbruker Mathias Halvorsen (21) må kjøres til UiT for å følge forelesningene og delta i studentmiljøet. Han reagerer sterkt på innføringen av parkeringsavgift også for HC-plasser. Universitetet hevder det skyldes en glipp.

REAGERER: Jusstudent Mathias Halvorsen sitter i rullestol og er avhengig av transport til og fra universitetet. Han kritiserer UiT for innføring av parkeringsavgift på handikap-parkeringsplassene.  Foto: Kjetil Vik

Eksklusiv

I vår inngikk UiT avtale med parkeringsselskapet Apcoa om drift av universitetets parkeringsplasser.