Stenger tunnelsystemet for tungtrafikk i rushtida: Har frist til fredag med å sette opp skilt

Brann og redning har vedtatt bruksnekt av tunnelsystemet for tungtransport i rushtiden, men Statens vegvesen er uenig i vedtaket og vil helst unngå å sette opp skilt som varsler om forbudet.

KREVER SKILTING: Enhetsleder for forebyggende brannvern, Jonny Magne Nilsen, sier at det eneste som kan oppheve bruksnekten av tunnelsystemet er at Statens vegvesen fremlegger ny dokumentasjon på at sikkerheten er forbedret.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Brann og redning har påvist flere mangler ved brannsikkerheten i tunnelene på Tromsøya. Brannetaten har siden 2016 forsøkt å få tunnelforvalter Statens vegvesen til å utbedre forholdene, men er ikke fornøyde med arbeidet Vegvesenet har gjort. Derfor vedtok Brann og redning i januar et forbud mot at tunge kjøretøyer over tolv meter skal få benytte tunnelsystemet i rushtiden, nærmere bestemt mellom klokka 07–09 og 15–18.