Frykter fordobling av demenstilfeller innen 2050: Tromsø-forskere undersøker om blåbær kan være kuren

Antallet mennesker med demens i Norge er ventet å øke fra 65.000 i 2010 til 140.000 i 2050. I Tromsø deltar 75 personer i forsøket på å finne noe som kan bremse demenssykdom.

BLÅBÆR KAN BREMSE DEMENS: Nå tester forskerne, inkludert Bjørn-Eivind Kirsebom (innfelt), om blåbær kan ha en bremsende effekt på utviklingen av demens  Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)/UNN

Eksklusiv

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som vanligvis assosieres med høy alder, hukommelsessvikt og endring av adferd.