Bybildet:

Langveisfarende med blomster

Gartner og lærer Severin Ytreberg (1864–1947) anså hagebruk som et botemiddel mot dårlig oppdragelse og dårlig helse.

Utfordring: Severin Ytrebergs grønne fingre fikk virkelig kjørt seg da han fraktet blant annet disse plantene fra Tromsø til København i 1912. Foto: Tromsø museum 

Eksklusiv

Han satte da også standarden for hagebruk i Nord-Norge og regnes gjerne som «nordnorsk hagebruks far».