Fylkessammenslåingen kan sette TIFF i pengeknipe – fikk avslag på støtte

Troms fylkeskommune vil bare inngå ny avtale med Tromsø Internasjonale filmfestival (TIFF) i to år. Avslag om et tredje år begrunnes med sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Utekino under TIFF 2019  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

TIFF søker Troms fylkeskommune om 2,5 millioner kroner for perioden 2020–2022, for å styrke filmfestivalen som arena for næringsliv, filmbransje og publikum. Halvparten av søknadsbeløpet skal brukes på filmfestivalen i januar, mens resten fordeler seg på Stumfilmdager, Film fra Nord og TIFF Junior i treårsperioden.