Amundsen ønsker at regjeringa stopper byvekstavtale til Tromsø – og stiller seg bak partiets bom-avtale

Per-Willy Amundsen krevde ny, bompengefri E8 til Tromsø for å støtte videre regjeringsdeltakelse. Nå gir han sitt godkjentstempel til avtalen som skal berge regjeringssamarbeidet.

FORNØYD: Per-Willy Amundsen (Frp) har stemt for bompengeskissa i landsstyret.  Foto: Martin Lægland

Eksklusiv

Søndag stilte Frps landsstyre seg bak en avtaleskisse som skisserer en løsning for å dempe bompengebelastningen i landet.