Har saksøkt vindmøllepark for 255,5 millioner kroner: Mener den inngåtte avtalen er urimelig

Grunneierne mener at de ikke har fått rimelig vederlag for bruken av området, og har saksøkt utbygger av vindmølleparken på Kvitfjell og Raudfjell på Kvaløya.

SAKSØKERE: Tre grunneiere har saksøkt Nordlys vind for 255,5 millioner kroner for det de mener er brudd på grunneieravtalen. Foran fra venstre er Hans Harald Habberstad, som skal forklare seg på vegne av grunneier Frøya Habberstad (nummer to fra venstre bakerst). Advokatfullmektig Marte Risøy og advokat Audun Bollerud representerer saksøkerne. Bak til høyre sitter Bård Bentzen, som skal avgi forklaring på vegne av Berit Woll (bakerst til høyre).  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Grunneierne Berit Woll, Frøya Habberstad og Liv Laila Hansen har hevet grunneieravtalen for deres eiendommer på Kvitfjell og Raudfjell. Ifølge avtalen skulle utbygger Nordlys vind ha betalt et vederlag til grunneierne høsten 2017. Da de fortsatt ikke hadde fått pengene høsten 2018, valgte grunneierne å heve avtalen.