Graveskryt til utbyggere og entreprenører

For ett år siden refset veisjef Jørn-Eirik Schjetne i Tromsø kommune byens utbyggere og entreprenører for slurv i forbindelse med graving. Nå får de skryt.

FORNØYD: Leder i byutviklingskomiteen, Tone Marie Myklevoll (fra venstre), ingeniør Kjell Svindland, ingeniør Geir Frode Bergseth, ingeniør Anders Bangsund Jacobsen og enhetsleder for vei, Jørn-Eirik Schjetne viser et eksempel til etterfølgelse etter gravearbeid sør i Storgata, med overlappende asfalt i full bredde.   Foto: Kjetil Vik

Eksklusiv

– Det har blitt mye bedre i år, sier veisjefen.