UiT-forsker Hanne disputerte med forskning fra Gaza: – Nå må vi ta debatten. Vi har et humanitært ansvar

– Det er kjempeviktig at verden får vite om den menneskeskapte lidelsen i Palestina, sier Hanne Lossius.

I GAZA: Hanne Lossius, Anas Ismail og Nashwa Skaik, leger og forskere i prosjektet.  Foto: Mads Gilbert

Eksklusiv

Gjennom flere år har en norsk-palestinsk forskningsgruppe jobbet for å kartlegge omfanget av våpenbruk på sivile i Gaza i Palestina, og hva de krigsrelaterte skadene gjør med sivilbefolkningen.