Avvikler fritt brukervalg – kommunen planlegger rundt 20 nye årsverk for å ta imot brukerne

107 brukere overføres søndag fra Privat omsorg nord til kommunal hjemmetjenester.

KLAR PÅ SØNDAG: Avdelingsleder Annie Skoglund forteller at kommunen er klar til å ta over brukere i hjemmetjenesten fra Privat omsorg nord, når fritt brukervalg avvikles på søndag. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

I mai begynte kommunen å forberede seg på avviklinga av fritt brukervalg i kommunen, som innebærer at flere brukere i hjemmetjenesten i kommunen kan velge å få sine tjenester utført av den private leverandøren Privat omsorg nord (PON). Kommunen betaler da PON det samme beløpet de ville brukt på å utføre tjenesten sjøl.