Legger ned tildelingskontoret: – Det finnes ingen faglige grunner til nedleggelsen

Nesten to år på overtid ble det vedtatt – kommunens sentrale tildelingskontor for velferdstjenester ble lagt ned.

KRITISK: Høyres Anna Amdal Fyhn og resten av opposisjonen stemte mot nedleggelsen av tildelingskontoret. – Vi risikerer å gå tilbake til forskjellsbehandling og dårlig rettssikkerhet for brukerne, sier hun.  Foto: Christer Pedersen

Eksklusiv

Våren 2017 fattet kommunestyret vedtaket om å legge ned ordningen med tildelingskontor. Kort fortalt fungerer ordningen slik: Et sentralt kontor med saksbehandlere tildeler tjenester til kommunens innbyggere – og bestiller disse fra hjemmetjeneste, sykehjem, rehabilitering og andre velferdstjenester.