Vil at staten overtar Telegrafbukta fra kirke-fond

Høyrepolitikerne Erlend Svardal Bøe og Hans Petter Kvaal vil at kommunestyret stiller seg bak et krav om at staten overtar eiendelene til Opplysningsvesenets fond.

VIL OVERTA: Høyres Erlend Svardal Bøe (til høyre) og Hans Petter Kvaal vil at Tromsø-politikerne sender et samlet signal til Stortinget der man krever at staten overtar eiendomsretten til blant annet Telegrafbukta. 

Eksklusiv

Opplysningsvesenets fond (OVF) er en av Norges største eiendomsbesittere.