Valg 2019

Disse sakene er viktige i distriktene: Brensholmen/Sommarøy utviklingslag

Utviklingslagene i kommunen mener politikerne i større grad må vende blikket utover mot distriktene. Særlig fortviler de over hvordan den økte turismen skaper press på infrastrukturen i bygdene.

BRENSHOLMEN: Brensholmen og Sommarøy har samme utviklingslag. Dette bildet av Brensholmen er tatt i 1967 og gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum.  Foto: Fjellanger Widerøe AS

Eksklusiv

Målt etter areal er Tromsø landets 18. største kommune og strekker seg langt i alle retninger fra rådhuset sentralt på Tromsøya.