Valg 2019

Disse sakene er viktige i distriktene: Oldervik utviklingslag

Utviklingslagene i kommunen mener politikerne i større grad må vende blikket utover mot distriktene. Særlig fortviler de over hvordan den økte turismen skaper press på infrastrukturen i bygdene.

OLDERVIK: Utsikt fra havna i Oldervik.  Foto: Helge Kalseth

Eksklusiv

Målt etter areal er Tromsø landets 18. største kommune og strekker seg langt i alle retninger fra rådhuset sentralt på Tromsøya.