Valg 2019

Disse sakene er viktige i distriktene: Sjursnes utviklingslag

Utviklingslagene i kommunen mener politikerne i større grad må vende blikket utover mot distriktene. Særlig fortviler de over hvordan den økte turismen skaper press på infrastrukturen i bygdene.

SJURSNES: Sjursnes ligger på fastlandet sør for Oldervik. Her er Lyngsalpene sett fra Sjursnes.  Foto: Lars-Petter Bjørnstad

Eksklusiv

Målt etter areal er Tromsø landets 18. største kommune og strekker seg langt i alle retninger fra rådhuset sentralt på Tromsøya.