Åpnet senter for fremragende forskning ved UiT

Torsdag var det offisiell åpning av UiTs Hylleraas-senter, som er ett av ti sentre for fremragende forskning som ble tildelt av Norges forskningsråd i 2017.

ÅPNET: Torsdag var den offisielle åpningen av UiTs nye senter for fremragende forskning. Her er Trygve Helgaker (til venstre) og Kenneth Ruud ved UiT, som er nestleder.Foto: UiT/Jonathan Ottesen 

Eksklusiv

Hylleraas-senteret bygger på aktiviteten ved Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (CTCC), et senter for fremragende forskning som var finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2007–2017. Den gangen fikk senteret rundt 100 millioner kroner over ti år.