LO støtter kravet om jernbane til Nord-Norge

Nå stiller fagbevegelsen seg bak kravet å bygge Nord-Norgebanen for å binde landet sammen.

JERNBANE-KARER: Gunnar Wilhelmsen og LO-leder Hans Christian Gabrielsen vil begge ha på plass Nord-Norgebanen. Begge er innstilt på å løfte saken på Aps landsmøte før stortingsvalget om to år. 

Eksklusiv

– Jernbane til Nord-Norge er alt for viktig til å reduseres til et lokalt anliggende. Det er et nasjonalt anliggende, og sjøl om det har vørt tilløp til denne diskusjonen i mange år, så er det nå så mange nye elementer på plass som gjør at Nord-Norgebanen er en utrolig viktig og spennende satsing vi må se på hvordan vi kan få realisert, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.