Vil stanse all videre vindkraftutbygging i kommunen

Vindkraftutbygging på land i Tromsø kommune bør skrinlegges helt og holdent.

OMSTRIDT: Vindmølleparkene på Raudfjell og Kvitfjell er møtt av kraftige protester fra lokalbefolkningen i Kattfjordområdet i tillegg til miljøvernere. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Det er konklusjonen i en høringssak som skal opp til behandling i neste ukes formannskap.