Vil opprette stillinger for 38 nye turnusleger i Nord-Norge

I statsbudsjettet for 2020 vil regjeringen bruke 78 millioner kroner på legestillinger i Nord-Norge.

NYE STILLINGER: Helseminister Bent Høie lover penger til økning i antall stillinger for turnusleger i Nord-Norge, i statsbudsjettet for 2020. Her fra hans besøk i Tromsø i forrige uke. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Alle de 38 stillingene for turnusleger skal legges til Nord-Norge, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.