UNN-lege Kathrine Nergaard Aas skal utrede luftambulansens fremtid

En ekspertgruppe på syv personer skal nå utrede hvordan luftambulansetjenesten skal organiseres i fremtiden.

EKSPERT: Overlege ved Luftambulansen på UNN, Kathrine Nergaard Aas, er et av syv medlemmer i en ekspertgruppe som skal utrede fremtidens organisering av luftambulansetjenesten. 

Eksklusiv

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har utpekt gruppa – som skal ledes av advokaten Sven Ole Fagernæs.