Lerøy Sommarøy ilegges bot på 100.000 kroner

Ved åtte ulike leveranser av fisk ble det utstedt sluttsedler som ikke var fylt ut riktig.
Eksklusiv

I perioden mai 2016 til og med mars 2018 ble det av ulike ansatte på Lerøya Sommarøy AS utstedt sluttsedler som ikke var korrekt utfylt i henhold til de krav som stilles i regelverket. For denne overtredelsen ilegges selskapet en bot til statskassen på 100.000 kroner.