Dropper kravet om forkjøpsrett av TK-aksjer

Tromsø kommune bøyer seg for ønsket fra Troms fylke om å ikke påberope seg forkjøpsretten til fylkets aksjer i Troms Kraft.

TROMS KRAFT: Hvordan eierskapet - og dermed utbyttet - til Troms Kraft AS skal organiseres er hett debattert politisk. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Når Troms og Finnmark slår seg sammen på nyåret så skal - etter loven - samtlige eiendeler i de to tidligere fylkene samles i en felles pott.