FAU ved Tromsdalen skole frykter utsettelse av nytt skolebygg

Midler til å bygge oppvekst- og nærmiljøsenteret er tatt ut av Handlings- og økonomiplanen for 2020–23 og nå frykter FAU-lederen at prosjektet ikke blir igangsatt som planlagt.
Eksklusiv

– Det er bekymringsfullt at det ikke ligger midler til å igangsette byggingen i den neste fireårsperioden. Skal man klare å realisere prosjektet innen 2023 så trengs det penger og vi håper at kommunestyret kan få saken inn igjen i økonomiplanen og stå ved vedtaket de fattet i fjor om at det skal bygges, sier leder i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Tromsdalen skole, Marius Chramer.