Jekta vil bygge 1.600 kvadratmeter stort helsesenter på taket

I dag ligger både Langnes legesenter og Volvat hudlegesenter på Jekta. Nå vil Coop Nord, som eier bygningsmassen, bygge ut for å gjøre plass til enda flere helsetjenester.

VIL BYGGE UT: Her, på Jekta-taket, ser Coop Nord for seg et nybygg med arealer tiltenkt helseaktører. Skissen av nybygget er merket i rosa. Illustrasjon: AMB arkitekter AS 

Eksklusiv

– Vi får stadige forespørsler fra aktører som er på jakt etter arealer som ikke er butikklokaler. Som oftest dreier det seg om tjenesteyting, som lege, tannlege og lignende. Vi har allerede helsetjenester på senteret, og det er en vesentlig fordel for både kundene og bedriftene at de forskjellige tilbudene innen samme bransje er tilgjengelig på samme sted, sier eiendomsdirektør i Coop Nord, Beate Németh.