TGeX Tromsø:

Kastes ut av Tromsøhallen fire uker før gigantarrangement

TGeX Tromsø er Nord-Norges største e-sportarrangement med flere hundre deltakere som skulle bli arrangert i Tromsøhallen i høstferien. Nå kastes de ut av hallen, uten at det stilles alternative lokaler til disposisjon.

TromsøLAN 2010  Foto: TromsøLAN

Eksklusiv

– Det er flere hundre barn og unge som har forberedt seg, trent og gledet seg til arrangementet. Fire uker før arrangementet får de vite at Tromsøhallen ikke kan brukes, til tross for avtaler i god tid. Det er sterkt beklagelig, sier Barbara Vögele, kommunestyrereprensentant for Miljøpartiet de Grønne.