Fylket fortsetter arbeidet med Troms Holding etter samtykkevedtak fra kommunestyret

Kommunestyret påberoper seg ikke forkjøpsretten av fylkets aksjer i Troms Kraft. Dermed kan fylket fortsette arbeidet med å få 21 kommuner inn på eiersiden.

SPRER EIERSKAPET I TROMS: Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) håper alle 21 kommuner i Troms fylke takker ja til gratis aksjer i Troms Kraft fordi kun eiere vil kunne søke om midler fra fremtidig aksjeutbytter. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

– Vi har allerede fått et samtykkevedtak fra styret i Troms Kraft og onsdag fikk vi også et slikt samtykkevedtak fra Tromsø kommune. Dermed har vi begge vedtak som aksjeloven krever og kan da jobbe videre med det nye holdingselskapet, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap).