Vil begrense forurensningen: Henter opp olje og drivgods fra Tromsøysundet

Den russiske tråleren som nå har kantret etter det siste døgnets brann inneholder 200 kubikk marin dieselolje. Noe har lekket ut i Tromsøysundet.
Eksklusiv

Kystverket mobiliserte raskt onsdag sine oljevernressurser, og har stilt opp med OV «Bøkfjord», slepebåten «Strilborg» og mannskaper fra oljeverndepotet i Tromsø. Både «Bøkfjord» og «Strilborg» har bidratt i slokkearbeidet det siste døgnet.