Bygningselementer som ikke er godkjent er brukt i en rekke Tromsø-boliger

– SIP Norge har aldri fått elementene godkjent. De har ikke gjort det som skulle til.

BOLIGEN: SIP: Denne boligen i Mellomveien 105 C er blant dem som det er brukt SIP-elementer i. Huseierne har nå gått rettens vei i et søksmål mot personene som sto bak selskapene som bygget boligen.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Det sier Olav Berge, som fram til han nylig gikk av med pensjon, var spesialrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet.