Derfor sendte de ikke ut folkevarsel via SMS

Da det var storbrann i Tromsø i sommer mottok alle innbyggerne en SMS fra politiet om at de skulle lukke vinduer og holde seg innendørs. Ved trålerbrannen på onsdag, ble det derimot ikke sendt ut SMS.

EVALUERER: Administrasjonssjef i Tromsø kommune, Britt Elin Steinveg.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

– Det var ei vurdering som ble gjort av politi og brann og redning på åstedet, og kommunen forholder seg til de faglige vurderingene som blir gjort. SMS-er skal kun sendes ut i akuttsituasjoner hvor det er fare for liv og helse. Hvis det blir sendt ut SMS-er for ofte, tar det vekk ønsket effekt, sier administrasjonssjef i Tromsø kommune, Britt Elin Steinveg.