Kan ta tid å få fjernet vraket etter trålerbrannen: – Trengs stor kapasitet på kranene

Bergingen av havaristen i Breivika havn kan ta lang tid, da bergingsfirma muligens må reise langveis fra.

BRANN: Den russiske frysetråleren hadde brent i omtrent et døgn før den kantret torsdag morgen. Nå kan det ta tid før den blir hevet og fjernet. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Kystverket har pålagt rederiet å få fjernet vraket etter brannen i den russiske frysetråleren onsdag, men det er foreløpig vanskelig å si hvor lang tid det vil ta.