Troms og Finnmark:

Et av disse blir storfylkets nye symbol

Griffen fra Tromsø og vakttårnet fra Finnmark skal nå skrotes som fylkesvåpen – og en helt ny våpenskjold skal symbolisere det nye storfylket.

SKAL VELGE MELLOM DISSE: Et av disse våpenskjoldene skal symbolisere det nye storfylket Troms og Finnmark. 

Eksklusiv

Jobben med å få fram et nytt fylkesvåpen for det sammenslåtte Troms og Finnmark fylke har pågått en god stund.