Krevde inn over 8 millioner for mye:

Tromsø Havn straffes – kan ikke kreve anløpsavgift de neste årene

Etter at Samferdselsdepartementet tidligere i år valgte å opprettholde Kystverkets pålegg om at Tromsø havn må tilbakebetale det de har krevd inn for mye i anløpsavgift, er den fra 1. oktober satt til null kroner.

PÅLEGG: Tromsø havn forholder seg nå til pålegget fra Kystverket, og setter anløpsavgiften til null fram til beløpet er betalt tilbake. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

– Vi forholder oss til det pålegget som er gitt, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen i Tromsø havn.