Tvibit får enda mer penger over statsbudsjettet. Det vil blant annet denne gjengen dra nytte av

Tilskuddet over statsbudsjettet har økt fra 2,5 millioner kroner til 2,6 millioner kroner for 2020.

SATSER PÅ FILM: Filmgruppa på Tvibit består av de fire 17-åringene Ellinor Skaaraas, Elise Riksen, Lars-Kristian Nilsen og Kevin Berro. De møtes tre timer i uken for å lære seg å lage film. 

Eksklusiv

I fjor søkte Tvibit, som er underlagt Tromsø kommune, om 2,5 millioner kroner over statsbudsjettet for 2019, og mens det kun lå inne én million i budsjettforslaget endte de 2,5 millionene på plass etter at revidert statsbudsjett ble lagt fram. Dette trenger de i midlertidig ikke bekymre seg for i år.