Kommunen ligger i 2019 an til å bruke 137,7 millioner mer enn budsjettert på drift

Det samlede merforbruket ser derimot ut til å bli på 67,4 millioner kroner, grunnet høyere inntekter enn hva kommunen budsjetterte med.

Illustrasjonsbilde av rådhuset i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Økonomirapport 2-2019 for Tromsø kommune viser et forventet merforbruk på 67,4 millioner kroner.