Flere fagmiljøer på UiT gir ut egne podkaster

Fagkunnskap fra de ansatte gjøres nå tilgjengelig for alle.

«Juss & Jåss»: Gun­nar Eriksen (til venst­re) og Ma­ri­us Stor­vik dis­ku­te­rer ju­ri­dis­ke pro­blem­stil­lin­ger, men jåsser også litt i sin pod­kast «Juss & Jåss». Foto: UiT 

Eksklusiv

Trenger du kunnskap om arkeologiske utgravinger, snurrige problemstillinger fra jussens verden eller vil ha et innblikk i fredsforskning?