Norge innfører verdens strengeste dekkrav og opptil firedobler gebyrsatsene for regelbrudd for vogntog

Fjorårets debatt om utrygge vogntog på norske veier har ført til politisk endring.

TØFFERE KRAV: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) varsler langt tøffere krav til utrustning for vogntog på norske veier. Og at kravene etterleves – det skal kontrolleres enda hyppigere. 

Eksklusiv

Tirsdag møtte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) på Statens vegvesens kontrollstasjon i Tromsdalen for å presentere to nye grep regjeringa tar for å skjerpe reglene for krav til utrustning av vogntog, og for å sikre norske veier.