Nå skal hun ikke lenger være administrasjonssjef – men får ny stillingstittel

Britt Elin Steinveg skal heretter være kommunedirektør, men beholder nøyaktig de samme arbeidsoppgavene.

Kommunedirektør: Britt Elin Steinveg stilling går fra å hete administrasjonssjef til å bli kommunedirektør. 

Eksklusiv

Årsaken til endringa er at kommunen vil bruke samme tittel som brukes i den nye kommuneloven. Den nye loven ble vedtatt i 2018, og hoveddelen av loven trer i kraft fra det konstituerende kommunestyremøtet til den enkelte kommunen fra og med høsten 2019.