Konkurser og oppløste selskap

De kunstneriske planene til Mats Øygård endte i skifteretten.

bobestyrer: Advokat Roar Bårdlund er oppnevnt av retten. 

Eksklusiv

Onsdag begjærte han oppbud på grunn av et krav på drøye 136.000 kroner. Det valgte retten å ta hensyn til og slo YKW Production AS i Tromsdalen konkurs. Ifølge kjennelsen fra dommer Elisabeth Lund var aktiva knappe 36.000 kroner. I Foretaksregisteret står det at Øygård var utøvende kunstner og drev underholdningsvirksomhet innen musikk. Regnskapstallene fra 2018 viste null i inntekt og er resultat før skatt på negative 167.000 kroner. Egenkapitalen var også i minus med 100.000 kroner.