Gatelys langs fylkesveier skaper problemer for kommunen

Kommunen har – uten å selv ønske det – betalt for drift og vedlikehold av gatelys langs veier som staten og fylket eier.

KOSTBART: 1.800 gatelys langs fylkeskommunale og statlige veier koster kommunen 450.000 kroner årlig i drifts- og vedlikeholdskostnader. Foto: Jon Terje Eiterå 

Eksklusiv

1.800 veilys langs 45 fylkesveistrekninger har skapt hodepine for Tromsø kommune.